Zrak psů – Jak vidí pes?

Určitě už jste také několiktrát za život zaslechli zažitý názor že pes vidí černobíle. Když příjde řeč na tohle téma, většině z nás se hned vybaví pohled jako z filmu pro pamětníky. Je tomu ale opravdu tak?

“Pes nevnímá barvy, vidí jen černobíle”

Je to trošku složitější než se zdá. Lidský a psí zrak se liší v několika faktorech. Spektrum vnímaní barev je jen jednou z nich.

Vnímání barev

Základním faktem je že pes vidí barevně, avšak odlišně než my lidé. Zdravé lidské oko umí rozlišit stovky barev díky třem druhům receptorů v oku.Každá barva funguje na různé vlnové délce, které tyto receptory v oku zachycují a převádí dále do mozku. Psi mají tyto receptory pouze dva, proto nezachytí tak široké spektrum barev jako lidé.

Pes nerozlišuje jednotlivé barvy, ale dvě velké kombinace barev.

1 – První skupinou kombinací je žlutá – oranžová – červená – zelená.

2 – Druhou skupinou je modrá – fialová.

V praxi to funguje tak, že pes neodliší žlutou barvu od zelené, ale odliší první skupinu barev od druhé. Dalo by se tedy říct, že pes vidí dvoubarevně.

Ostrost vidění

I v této kategorii psi za člověkem překvapivě zaostávají. Oproti člověku vidí pes rozmazaně. Asi jako krátkozraký člověk se čtyřmi dioptriemi na každém oku. Přesto dokáže lépe rozeznat pohyb nebo světlo – vychází to z jeho genetické výbavy lovce.

Zrak v noci

Noční vidění funguje opět díky speciálním receptorům v oku. Zde pes vyhrává na celé čáře před člověkem. Pes má těchto receptorů mnohonásobně více než člověk. Díky těmto tyčinkám v oku dokáže využít sebeslabšího osvětlení k tomu, aby se ve tmě dobře orientoval.